Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ Chiến Thần Online
Thông tin Server 55
Thông tin Sever
Thông tin chung
Phiên bản Season 6.15 Plus
Kinh nghiệm x1500
Drop 50%
Master Experience 2x
Reset Limit Reset

Commands

/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin Server

Version:Season 6.15
Experience:1500x
Drop:50%
Tổng số tài khoản75
Tổng số nhân vật114
Tổng số guild4
Online55

Xếp Hạng Resets+

Nhân VậtReset
MgKen100
zChickenz60
Chichen60
ChickenNo60
FloTocDo60
MEDIA all media