ERROR" /> ERROR" />
Người chơi trực tuyến:
40
Giờ máy chủ:
 
Giờ của bạn:
 

yes Thông Tin Sever -- Phiên Bản Hoàn Thiện

- Nhóm Hỗ Trợ Zalo ; https://zalo.me/g/cxmddd203

-Nhóm Cộng Đồng  Facebook : https://www.facebook.com/groups/191783105594096/?ref=share

======================================================================

                       THÔNG TIN SEVER                             THÔNG TIN TẠO NHÂN VẬT          
PHIÊN BẢN MU SS6.15 Full Thần Full Custom Toàn Bộ Class Tạo Từ Lv1
EXP x2000-Drop x50- Max 80K Point Tạo Nhân Vật 20000 Point +1Tỷ ZEN
Giới Hạn 5 Tài Khoản /1PC Sét Item Exl Thần , Vk +11 & Bùa Gấu 7 Ngày
GHRS-10 Lần/ 1 Ngày- Ngày Đầu Rs 30 lần  Max  Point 65K / 1 cột
Train Quái Chiến Trường Cổ+Barrack +Frea+Arena Nhận Wc Lệnh Tẩy Điêm /Taydiem 
Hệ Thống Mix Siêu Đa Đạng- Hiệu ứng Siêu Đẹp Lệnh Tẩy Master /remaster
Có Danh Hiệu-Tu Chân Lệnh Cộng Điểm /addstr /addagi ....
Max Wing Custom- Đồ Custom Làm Nhiệm Vụ / Change
Alpha Test : 10H00 - 5/5/2023 Tự Động paty /setpt xxx
Open Beta : 13H00 - 6/5/2023 Reset /Reset auto

===============================================================================

-🔥 Phân Bổ Sub Sever

Sub    Quai Vật Cửa Hàng-Giao Dịch     Sự Kiện       PK         Train Wc   NPC Buff
1 Không
2 Không Không
3 Không Không Không
Vip Không
             

===============================================================================

-🔥 Hướng Dẫn Chaos Mix (NPC)

Link - https://www.youtube.com/channel/UCZaEdp7L3E6nnJaXkOcPQxQ/videos
===============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

- Tính Theo Số Điểm Tại BXH Game (Phím F5 BXH)

Đua Tốp Đại Chiến Huyết Lâu                                                            Phần Thưởng
Thời Gian 13h00 7/4 Đến 22h 13/4  
Tốp 1 1M Wincoi
Tốp 2 800K Wincoi
Tốp 3 600K Wincoi
Tốp 4 400K Wincoi
Tốp 5 200K Wincoi

===============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

- Tính Theo Số Điểm Tại BXH Game (Phím F5 BXH)

Đua Tốp Đại Chiến Quảng Trường Quỷ                                                Phần Thưởng
Thời Gian 13h00 7/4 Đến 22h 13/4  
Tốp 1 1M Wincoi
Tốp 2 800K Wincoi
Tốp 3 600K Wincoi
Tốp 4 400K Wincoi
Tốp 5 200K Wincoi

===============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

- Tính Theo Số Điểm Tại BXH Game (Phím F5 BXH)

Đua Tốp Đại Chiến Hỗn Nguyên Lâu                                                     Phần Thưởng
Thời Gian 13h00 7/4 Đến 22h 13/4  
Tốp 1 1 Wing 3 Full
Tốp 2 1 Wing 3 Luck Mnl
Tốp 3 1 Wing 3 Mnl
Tốp 4 1 Wing 3 Luck
Tốp 5 1 Wing 3.5 omo

===============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

- Tính Theo Số Điểm Tại BXH Game (Phím F5 BXH)

Đua Tốp Trùm Diệt Boss Open Beta                                                            Phần Thưởng  
Thời Gian 13h00 7/4 Đến 22h 13/4  
Tốp 1 10 Ngọc Lv 15
Tốp 2 7 Ngọc Lv 15
Tốp 3 5 Ngọc Lv 15
Tốp 4 3 Ngọc Lv 15
Tốp 5 1 Ngọc Lv 15

==============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

- Tính Theo Số Điểm Tại BXH Game (Phím F5 BXH)

Đua Tốp Quân Hàm Open Beta                                                            Phần Thưởng  
Thời Gian 13h00 7/4 Đến 22h 13/4  
Tốp 1 1 Pét Cấp 2
Tốp 2 1 Sói Hoàng Kim
Tốp 3 1 Sói Tấn Công
Tốp 4 1 Sói Phòng Thủ
Tốp 5 1 Sói Thường

==============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

- Tính Theo Số Điểm Tại BXH Game (Phím F5 BXH)

Đua Tốp Danh Hiệu Open Beta                                                            Phần Thưởng  
Thời Gian 13h00 7/4 Đến 22h 13/4  
Tốp 1 20 Ngọc Lv 13
Tốp 2 15 Ngọc Lv 13
Tốp 3 10 Ngọc Lv 13
Tốp 4 5 Ngọc Lv 13
Tốp 5 5 Ngọc Lv 13

==============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

- Tính Theo Số Điểm Tại BXH Game (Phím F5 BXH)

Đua Tốp Tu Chân Open Beta                                                            Phần Thưởng  
Thời Gian 13h00 7/4 Đến 22h 13/4  
Tốp 1 1 Muun Cấp 2
Tốp 2 1 Muun Cấp 1
Tốp 3 3 Ngọc Lv 15
Tốp 4 2 Ngọc Lv 15
Tốp 5 1 Ngọc Lv 15

==============================================================================

-🔥 Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

- Tính Theo Số Tiền Nạp Tại BXH Game (Phím F5 BXH)

Đua Tốp Donate Open Beta                                                            Phần Thưởng  
Thời Gian 13h00 7/4 Đến 22h 13/4  
Tốp 1 1 Siêu Wing 3.5 Full +15
Tốp 2 1 Siêu Wing 3.5 +15
Tốp 3 1 Siêu Wing 3.5 

==============================================================================

-🔥 Donate Ung Hộ Sever

------------------------------------------------------------------------------------------

-- Tích Nạp  Nhận Qùa Tri Ân

-Ngoài Tốp Phú Hộ Anh em Nạp Sẽ Nhận Thêm Các Phần Qùa Như Sau

- Thông tin Ung Hộ Sever Các Bạn Có Thể Chuyển Qua Các Hình Thức Sau

- Ngân Hàng - STK  19031802810011 -Teckcombank - Đinh sỹ thăng

- Momo /zalo pay/ Viettel pay - 0379.525.327 - Đinh sỹ thăng

- Nội Dung: Ghi Rõ Tên Tài khoản Của Bạn Donate

- Nhận Trực Tiếp NPC Qùa donet trong game

STT                                                    PHẦN THƯỞNG                                                       GHI CHÚ 
100k

 1 Ring 3 OP +11

 
300K

 1 Pên 3OP +11  + 1 Vũ Khí 380 2OP +11+1 SÉT CẤP 7 +11 +2OP

 
500K

 1 Vũ Khí Rồng 3OP +11+ 1 MUUN PÉT Cấp 1 +1 Wing 3 Full +11+(Tặng 7 Ngày Vip)

 
1000K

 1  Bộ Ring Pên Huyết Thần (Thần)+11 3OP Exl +(Tặng 10 Ngày Vip)

 
1500K

 1 Sét 380 (Thần) +3OP +13+(Tặng 15 Ngày Vip )

 
2000k

 1 VKR Cấp 2 + 1  Pét Cấp 2 +(Tặng 20 Ngày Vip )

 
3000K

 1 Sét 400 (Thần) +15 +3OP  +1 Pét Munn Cấp 2 +(Tặng 30 Ngày Vip )

4000k

 1 WING 4 FULL +15 +1 PÉT CẤP 3

 
5000K

 1 KIT Long Hậu Độc Quyền  (Gồm SÉT+ Wing+Pet+Khiên) +15+ 3OP

Chỉ Có Tại Mốc Nạp
6000K  

 1 Vũ Khí Huyết Thần 3OP+15 +1 Pét Munn Cấp 3

 
8000K  

 1 Muun Pét Cấp 4  +  1  Bộ Ring Pên Hắc Thần  (Thần)+15 3OP Exl                           

                                   
10000K

 1 KIT Phượng Hoàng Độc Quyền  (Gồm (Sét +SK3)+ Wing+Pet+Khiên) +15+ 3OP 

Chỉ Có Tại Mốc Nạp 
15000K

  1 KIT Truyền Kỳ Độc Quyền  (Gồm (Sét +SK4) + Wing+Pet+Khiên) +15+ 3OP      

Chỉ Có Tại Mốc Nạp 
20000K

   NÂNG ĐỒ ALL LÊN SK KHUÔN 5(SÉT +VK+PÊN RING)+1 PÉT CẤP 4                     

Chỉ Có Tại Mốc Nạp 

 

--Tỷ giá 100k = 300k Wincoi KHI NẠP QUA ATM + MOMO >ÁP DỤNG CHO TÍCH NẠP VÀ ĐUA TỐP

-- Khuyến Mại 300% = Wincoi Khi CK

-- Khuyến Mại 100% = Wincoi Khi NẠP THẺ

NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ANH EM THAY ĐỔI CLASS KHÔNG PHẢI MẤT CÔNG KIẾM LẠI ĐỒ TỪ ĐẦU, BQT HỖ TRỢ ĐỔI ĐỒ QUA CÁC CLASS. MỨC PHÍ NHƯ SAU:

  • 50K ATM /1SET ĐỒ EXL
  • 50K ATM /1 VŨ KHÍ EXL
  • 50K ATM /1  WING 2. W2.5 .W3 +W3.5 +W4
  •  
  • 100K ATM /1SET ĐỒ EXL CÓ THẦN + SOCKET
  • 100K ATM /1 VŨ KHÍ EXL CÓ THẦN +SOCKET
  • 100K ATM /1  WING W3 +W4 +W3.5 CÓ THẦN

+ ĐỒ, CÁNH, VŨ KHÍ ĐỔI ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN CẤP + VÀ OP

+ HÌNH THỨC CHUYỂN PHÍ: QUA BANK, MOMO, ZALOPAY

+ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH + TOP NẠP VÀ TÍCH LŨY

Lưu ý : bạn nào đổi đồ thì dọn sạch kho đồ và chỉ để đồ cần đổi vào hòm ko để chung với các đồ khác và trong thời gian đổi đồ tuyệt đối ko mở hòm đồ chỉ khi admin bảo mở thì mới mở tránh mất thời gian đôi bên

Các thắc mắc xin lên hệ adm

BQT TB.

Đọc tiếp ›

Đọc tiếp ›

Thông tin máy chủ

VersionSeason 6.9 Plus
Experience2000x
Master Experience4x
Drop50%
Tổng số tài khoản16
Tổng số nhân vật1
Tổng số Guilds0
Người chơi trực tuyến40

Castle Siege

Castle Owner:
-

Guild Master
-
Stage
Guild Registration Period

Castle Siege Battle
1 days 11 hours

Registered Guilds

Top Level+

CharacterClassLevel
SIeumgFist Master400
MilkyWayLord Emperor400
bongruaDark Knight400